انواع دریل های نمونه برداری دی سی ای DCA

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار برای ایجاد سوراخ هایی با قطر بالا می باشد و در حین سوراخکاری حتی بتون مصلح را نیز می تواند  برش دهد .  دریل نمونه برداری به علت قیمت بالا در پروژه های خاص مورد مصرف قرار می گیرد .