انواع فرز و مینی فرز دی سی ای DCA

فرز ها و مینی فرزهای دی سی ای DCA

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد صنعتگران ، برش دهندگان ، سنگ کاران ، آهنگران و ... فرز و مینی فرز می باشد . فرز ها و مینی فرز ها دارای قدرت های مختلفی مباشد که بنابر نوع کاربرد باید قدرت فرز خود را انختاب نمود . فرز و مینی فرز های دی سی ای با وجود تجربه و سابقه کمی که دارد ، دارای کیفیت بسیار بالا و بسیار خوش دست می باشند و می تواند برای صنعتگران و مشاغلین مورد استفاده کاربرد بسیار خوب خود را جلوه دهد .