جعبه بکس 26 پارچه مشکی

متعلقات:

  • یک عدد دسته جغجغه  72 دندانه 250 میلی متر
  • 20 سوکت در سایز های 10/8 - 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 میلی متر
  • کشوئی 300 میلی متر
  • کمک کوتاه 125 میلی متر
  • کمک بلند 255 میلی متر
  • لقلقه 69 میلی متر
  • سوکت شمع 16 میلی متر

دانلود کاتالوگ

 

جعبه بکس 26 پارچه مشکی 
 سایز کد محصول
 DR 1/2 اینچ NTS 7000

نظر دادن